Bedrijven in Friesland.

De Friese economie heeft een omvang van € 16 miljard.  De bedrijven in Friesland leveren een belangrijke bijdrage hieraan. Noord-Friesland is met een aandeel van 55% groter dan de regio’s Zuidoost (31%) en Zuidwest-Friesland (14%) tezamen. De kansen voor de bedrijven in Friesland liggen vooral in de sectoren die al sterk vertegenwoordigd zijn en waar volop in wordt in geinvesteerd; de agrarische sector, de food-en maakindustrie en watertechnologie. ING Economisch Bureau houdt voor 2015 rekening met een geringe economische groei van 1,3%. De consumptie zal in 2015 pas weer voorzichtig iets groeien 0,7%. Ook in Friesland ziet men de belangrijke functie van het MKB. Er zijn dan ook diverse initiatieven voor bedrijven in Friesland.

We noemen er hier 3;

Fryslân Fernijt IV loopt van 1 april 2014 t/m december 2017. Er is € 5.000.000 beschikbaar voor bedrijven in Friesland m.b.t. experimentele innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van Gezondheid, demografie en welzijn Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, Zekere, schone en efficiënte energie en Schone, veilige watervoorziening.

Met het ondernemersimpuls stelt de Provincie 5 miljoen euro beschikbaar om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, doet het bedrijfskundig onderzoek en geeft een positief of een negatief advies.

Het Doefonds is een laagdrempelig instrument, gericht op financiering van innovatieve projecten, waarmee het MKB meer kans heeft op toename van omzet, winstgevendheid en/of werkgelegenheid op de lange termijn. Op deze wijze wordt de economische structuur van Fryslân versterkt. Anders dan Fryslan Fernijt 4 verstrekt het geen subsidies maar is het een revolverend innovatiefonds die zich bedient van leningen, garanties/borgstellingen en aandelenkapitaal.

Bedrijven in Friesland hebben de afgelopen jaren tegenwind gehad. Nu in 2015 lijkt het herstel te komen volgens ING. De uitdagingen liggen dan ook bij de ondernemers die nu hun kansen schoon zien om een bedrijf over te nemen tegen een scherpe prijs.

Wanneer u een bedrijf in Friesland wilt overnemen en u zoek een bedrijf in deze provincie neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Bedrijf te koop Leeuwarden| Bedrijf te koop Sneek| Bedrijf te koop Drachten| Bedrijf te koop Heerenveen| Bedrijf te koop Joure|Demontagebedrijf te koop Leeuwarden| Garagebedrijf te koop Leeuwarden| Aannemersbedrijf te koop Leeuwarden| Kapsalon te koop Sneek|Onderhoudsbedrijf te koop Heerenveen| Welnesscentrum te koop| Installatiebedrijf te koop Leeuwarden| Slagerij te koop Sneek| Bedrijven in Friesland|