Bedrijven in Overijssel

De Overijsselse economie groeit voor het tweede opeenvolgende
jaar. Met 1,1% is het groeitempo in 2015 echter niet
uitbundig. Bijna alle sectoren laten in 2015 de krimp achter
zich, maar de groei wordt geremd door de zorg en de beperkte
bevolkingsgroei. De sectoren die groeien vertegenwoordigen
ongeveer 85% van de Overijsselse economie. Het
gaat dan bijvoorbeeld om sectoren als bouw, zakelijke diensten,
groothandel en industrie. In met name de algemene
bouw wordt een iets hogere groei verwacht dan in 2014. Ook
de zakelijke diensten en de groothandel groeien harder.
Vanwege de afkoelende wereldeconomie is de bijdrage van
de exporterende industrie aan de groei in 2015 geringer dan
in 2014. Zo valt de groei in de maakindustrie duidelijk terug.
Vanuit de zorg, die verder krimpt door onder andere een
hogere eigen bijdrage, komt duidelijke tegendruk. De zorg is
immers goed voor ongeveer een zevende van de Overijsselse
economie. De lagere bevolkingsgroei speelt vooral consumptiesectoren
als de horeca en de detailhandel parten.Ondanks de aantrekkende economie daalt het aantal mensen
dat een onderneming start. In de eerste drie kwartalen van
2014 zijn 5.535 bedrijven opgericht in Overijssel. Daarmee
ligt het aantal starters in de provincie zelfs 6% lager dan in
dezelfde periode in 2013. Die daling is sterker dan de 1%
krimp in het aantal starters landelijk. Met name in NoordOverijssel
zijn veel minder bedrijven gestart. Ook in Twente
lag het aantal starters lager. De groei in Zuidwest-Overijssel
is weliswaar sterk, maar deze regio levert maar 14% van het
totaal aan starters. De krimp is opvallend sterk in ICT, onderwijs
en cultuur (ongeveer een kwart). Ook doorgaans populaire
startersbranches als de zakelijke diensten (-7%), detailhandel
(-4%) en horeca (-1%) laten een afname zien. Bouw
(+8%), vervoer en opslag (+7%) en financiële dienstverlening
(+6%) laten daarentegen wel een groei zien. Ook het
aantal starters in de gezondheidszorg is verder toegenomen(+2%),
omdat zorgprofessionals als ZZP’er voor zichzelf
beginnen.

In Overijssel zijn er ook regelingen getroffen om innovatie te stimuleren.

De zogenaamde innovatievouchers. Kijk of u er ook van kan profiteren!

En het loket waar u rustig kunt kijken voor eventuele andere subsidies.

Wilt u een bedrijf overnemen in de provincie Overijssel?

Wilt u uitbreiden of een bedrijf starten met een bestaande klantenkring?

Bedrijven in Overijssel met plaatsen zoals Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo, Almelo, Hardenberg of Kampen?

Dan is de kans groot dat wij voor u een geschikt bedrijf hebben gevonden.

Ons bestand reikt verder dan die van ons zelf. En zullen op basis van uw criteria maandelijks bedrijven aanbieden.

U kunt gebruik maken van het contactformulier om u aan te melden.

Bedrijf te koop Enschede| bedrijf te koop Zwolle| bedrijf te koop deventer| bedrijf te koop Hengelo|Horeca te koop Overijssel|Slagerij te koop Almelo| Bedrijfsonroerendgoed te koop Zwolle| ICT bedrijf te koop Enschede| Sportcentrum te koop deventer| wokrestaurant te koop| Kapsalon te koop Enschede| Welnesscentrum te koop| drukkerij te koop| Garage te koop Zwolle| tankstation te koop|bedrijven in overijssel|