Geheimhoudingsverklaring

Met regelmaat zullen we hier een aantal zaken belichten die te maken hebben met een bedrijfsovername.

Dit keer de ” Geheimhoudingsverklaring”.

Bij aanvang zal een koper contact opnemen met de vaak anonieme verkoper. De koper heeft interesse en wil graag bedrijfsinformatie.

Wat is dan een van de eerste stappen?

De verkoper zal niet gelijk staan te springen om zijn bedrijfsgeheimen, bankzaken en inkomsten prijs te geven.

De verkoper van een onderneming zal aan een koper doorgaans informatie willen verstrekken, indien de koper geheimhouding garandeert.

Een serieuze koper weet dat dit zou gaan komen, bij oprechte interesse zou dit voor de koper geen probleem hoeven zijn.

In een Geheimhoudingsverklaring (of “non-disclosure agreement”-‘ NDA’) verklaart de koper de betreffende informatie uiterst zorgvuldig te behandelen. En deze informatie alleen te zullen gebruiken in het kader van de eventuele transactie. Mocht de transactie niet doorgaan dan zal hij de gegevens retourneren. Een geheimhoudingsverklaring is zeer gebruikelijk en een standaard onderdeel bij het koopproces.

De verkoper verstrekt gevoelige bedrijfsinformatie en wil ten alle tijde voorkomen dat deze gegevens op straat komen te liggen. Deze informatie kan bestaan uit strategie, loonstroken, inkomsten, klantenbestanden, marges op producten, personeelsdossiers etc.

De koper heeft deze informatie nodig om een oordeel te baseren op de door verkoper verkregen informatie. Deze informatie bestaat vaak uit inzage in de financiele administratie, toegang tot de onderneming verlenen, praten met belangrijke personeelsleden etc.

De geheimhoudingsverklaring is dus in belang van koper als verkoper.

Wij willen u hiermee dus algemeen inzicht geven. Bij een bedrijfsovername of het kopen van een bedrijf is het altijd van belang professioneel advies in te winnen.