Privacy beleid

Privacybescherming
De website ‘Koopbedrijven.nl’ en de daaraan gekoppelde producten en diensten worden u ter beschikking gesteld
door Commercium Nicolaas handelend onder de naam koopbedrijven.nl
statutair gevestigd te Borne en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Emmen onder nummer 59707100.
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Alle profielen worden anoniem op koopbedrijven.nl geplaatst. Persoonlijke gegevens van websitegebruikers worden
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Koopbedrijven.nl houdt zich aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking is Commercium Nicolaas.
Commercium Nicolaas garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van koopbedrijven.nl.
Dit betekent dat wij ook van onze leveranciers maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat
u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft
met Commercium Nicolaas, legt Commercium Nicolaas meestal enkele van uw gegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, profielbeschrijving).

Commercium Nicolaas gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en om haar klanten van
(nieuwe) producten en diensten van Commercium Nicolaas op de hoogte te houden.
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten van Koopbedrijven.nl dan kunt u dit per email melden bij Commercium Nicolaas,t.a.v. koopbedrijven@gmail.com met als onderwerp “Geen informatie meer”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers gericht op:

het uitvoeren van de betreffende overeenkomst
het ontwikkelen van producten, diensten en de website van Koopbedrijven.nl
In aanvulling op het bovenstaande is de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers gericht op:
– het (laten) beoordelen en accepteren van informatie die gebruikers wensen te plaatsen op de website
– het (laten) beoordelen en accepteren van (potentiele) gebruikers van de website
– het aanbieden van informatie met betrekking tot diensten van koopbedrijven.nl (Commercium Nicolaas) en het kunnen uitvoeren
van promotionele activiteiten zoals nieuwsbrieven versturen

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder onder meer worden gebruikt om u te informeren
over de website en mogelijke veranderingen
ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht
of ter beschikking gesteld aan derden.
Andere gebruikers van deze website kunnen enkel uw bedrijfsgegevens raadplegen wanneer u expliciet van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar koopbedrijven@gmail.com.
Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Commercium Nicolaas, Grotestraat 64, 7622 GM Borne.
Commercium Nicolaas voldoet binnen 14 werkdagen aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle
U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien.

Privacybeleid andere websites
Op www.koopbedrijven.nl zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites.
Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.
Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Koopbedrijven.nl maakt gebruik van cookies
Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer.
Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers.
Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten.
Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.
U kunt de acceptatie van cookies op uw computer uitschakelen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Koopbedrijven.nl op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar koopbedrijven@gmail.com.
Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Wij zijn u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten
Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten zijn eigendom van Commercium Nicolaas.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom hier regelmatig ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden
Commercium Nicolaas hanteert Algemene Voorwaarden.
Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Commercium Nicolaas.
U kunt deze voorwaarden inzien op onze website koopbedrijven.nl bij Algemene Voorwaarden.